Czakry

Trudno jest Nam zaakceptować ,że jesteśmy tylko rozumnym ciałem , które pod wpływem  zachodzących  procesów chemicznych i elektrycznych :myśli ,mówi i porusza się. Gdzie w tej skądinąd doskonałej maszynie miejsce na Nasze myśli i uczucia?

Gdzie są zapisane informacje o Naszych umiejętnościach ,doświadczeniach życiowych ,cechach charakteru ,uczuciach czy wyglądzie? Czy jesteśmy tylko organizmami z inteligentnym mózgiem i olbrzymim magazynem informacji w DNA ,które przemijają bezpowrotnie z  chwilą cielesnej śmierci ?

Człowiek to istota złożona :Jesteś Duszą i posiadasz Ciało –Umysł ,które tworzą ,tzw. Podświadomość. Zatem Twoje ciało fizyczne jest tylko odbiciem Twojego wewnętrznego duchowego świata .

Powoli do Naszej Świadomości przenika ,że właśnie od Naszych myśli ,uczuć ,słów i oczywiście czynów zależy Nasz los. Wypadałoby jak na Homo sapiens przystało dowiedzieć się ,gdzie mieszczą się  Nasze uczucia i dlaczego myślimy i zachowujemy  się w określony sposób . Dlaczego tak często ,mimo najszczerszych chęci nie potrafimy pozbyć się blokad ,które sprawiają ,ze nie możemy dalej swobodnie się rozwijać   ? Poprzez samorozwój możemy znaleźć odpowiedź na te i na inne ważne pytania. Możemy bardziej świadomie kreować Nasze życie .Dzięki wiedzy o Energetycznym a więc Duchowym aspekcie Naszego Istnienia jesteśmy w stanie budować życie takim ,jakim chcemy, aby było :szczęśliwe ,wolne ,bezpieczne i bogate.

Współczesna nauka potwierdza, że wszystko zbudowane jest z Energii. My oraz Nasze ciała również  zbudowane są z tej Praenergii. W dawnych czasach określano to Duchem a więc :

                                         Duchowe =Energetyczne.

Nasze własne ciała ,na głębokim poziomie energetycznym ,posiadają centra energetyczne-wirujące skupiska subtelnej energii ,które transformują dla Nas energię zwaną :Praną ,Reiki ,Chi ,Orgonem, Maną itd. W ludzkim ciele istnieje aż 88000 czakr o rożnej wielkości i znaczeniu,taki przekaz niosą ze sobą starożytne pisma.Człowiek ma 7 Głównych Czakr, które spełniają nadrzędną rolę.W następnej kolejności wymienić należy czakry znajdujące się na dłoniach ,na stopach ,na karku oraz w okolicy śledziony.

Budowa głównych czakr przypomina kielichy kwiatów o formie lejka –wiru .Dlatego też, w zachodnich krajach są nazywane kwiatami lotosu. Każdy „kwiat lotosu „ ma inną ilość płatków co odpowiada tak naprawdę kanałom energetycznym ,przez które wpływa i wypływa Energia Życia ,nazywamy je kanałami nadi . Od pierwszego centrum energetycznego odchodzą 4 takie kanały natomiast od potężnej czakry Korony odchodzi ich aż 1000! Wewnątrz każdego „kielicha „  znajduje się kanał ,który prowadzi do kręgosłupa, gdzie mieści się łączący wszystkie czakry główny kanał energetyczny zwany Sushumna.Po jego lewej stronie leży kanał zwany Ida współgrający z sympatycznym układem nerwowym, zaś po jego prawej stronie Pigala współdziałająca z parasympatycznym układem nerwowym.

Czakramy są opisywane przez osoby wrażliwe na energie subtelne ,jako wiry .Ten wzór widoczny jest gołym okiem dla wszystkich ludzi ,wystarczy sie rozejrzeć.

Wir wodny

Wir powietrza

Wir huraganu

Wir galaktyki