Get Adobe Flash player

CZAKRY / JOGA

 

 

Trudno jest Nam zaakceptować ,że jesteśmy tylko rozumnym ciałem , które pod wpływem  zachodzących  procesów chemicznych i elektrycznych :myśli ,mówi i porusza się. Gdzie w tej skądinąd doskonałej maszynie miejsce na Nasze myśli i uczucia?

Gdzie są zapisane informacje o Naszych umiejętnościach ,doświadczeniach życiowych ,cechach charakteru ,uczuciach czy wyglądzie? Czy jesteśmy tylko organizmami z inteligentnym mózgiem i olbrzymim magazynem informacji w DNA ,które przemijają bezpowrotnie z  chwilą cielesnej śmierci ?

Człowiek to istota złożona :Jesteś Duszą i posiadasz Ciało –Umysł ,które tworzą ,tzw. Podświadomość. Zatem Twoje ciało fizyczne jest tylko odbiciem Twojego wewnętrznego duchowego świata .

Powoli do Naszej Świadomości przenika ,że właśnie od Naszych myśli ,uczuć ,słów i oczywiście czynów zależy Nasz los. Wypadałoby jak na Homo sapiens przystało dowiedzieć się ,gdzie mieszczą się  Nasze uczucia i dlaczego myślimy i zachowujemy  się w określony sposób . Dlaczego tak często ,mimo najszczerszych chęci nie potrafimy pozbyć się blokad ,które sprawiają ,ze nie możemy dalej swobodnie się rozwijać   ? Poprzez samorozwój możemy znaleźć odpowiedź na te i na inne ważne pytania. Możemy bardziej świadomie kreować Nasze życie .Dzięki wiedzy o Energetycznym a więc Duchowym aspekcie Naszego Istnienia jesteśmy w stanie budować życie takim ,jakim chcemy, aby było :szczęśliwe ,wolne ,bezpieczne i bogate.

Współczesna nauka potwierdza, że wszystko zbudowane jest z Energii. My oraz Nasze ciała również  zbudowane są z tej Praenergii. W dawnych czasach określano to Duchem a więc :

                                         Duchowe =Energetyczne.

Nasze własne ciała ,na głębokim poziomie energetycznym ,posiadają centra energetyczne-wirujące skupiska subtelnej energii ,które transformują dla Nas energię zwaną :Praną ,Reiki ,Chi ,Orgonem, Maną itd. W ludzkim ciele istnieje aż 88000 czakr o rożnej wielkości i znaczeniu,taki przekaz niosą ze sobą starożytne pisma.Człowiek ma 7 Głównych Czakr, które spełniają nadrzędną rolę.W następnej kolejności wymienić należy czakry znajdujące się na dłoniach ,na stopach ,na karku oraz w okolicy śledziony.

Budowa głównych czakr przypomina kielichy kwiatów o formie lejka –wiru .Dlatego też, w zachodnich krajach są nazywane kwiatami lotosu. Każdy „kwiat lotosu „ ma inną ilość płatków co odpowiada tak naprawdę kanałom energetycznym ,przez które wpływa i wypływa Energia Życia ,nazywamy je kanałami nadi . Od pierwszego centrum energetycznego odchodzą 4 takie kanały natomiast od potężnej czakry Korony odchodzi ich aż 1000! Wewnątrz każdego „kielicha „  znajduje się kanał ,który prowadzi do kręgosłupa, gdzie mieści się łączący wszystkie czakry główny kanał energetyczny zwany Sushumna.Po jego lewej stronie leży kanał zwany Ida współgrający z sympatycznym układem nerwowym, zaś po jego prawej stronie Pigala współdziałająca z parasympatycznym układem nerwowym.

Czakramy są opisywane przez osoby wrażliwe na energie subtelne ,jako wiry .Ten wzór widoczny jest gołym okiem dla wszystkich ludzi ,wystarczy sie rozejrzeć.

                                                        Wir wodny

                      wir_wody-www 

 

 

                                                  Wir -trąba powietrzna

                      trba-wir-www 

 

 

                                                   Wir powietrzny

WIr_burzowy-D-WWW 

 

 

 

                                                             Wir -Galaktyka

galaktyka-wir-www

 

 

To czakry jako centra energetyczne decydują ,jak wykorzystujemy tą energię w ,której wszyscy i wszystko jesteśmy zanurzeni. Pobierają one  ,magazynują jak potężne akumulatory i ukierunkowują tą kosmiczną energię życiową ,którą nieustannie pobieramy ze świata zewnętrznego. Jeżeli chodzi o koloryzowanie czakr ,pozwolę sobie zacytować Władimira Antonowa* z którym zgadzam się w tej kwestii  :

"[...] Natomiast olbrzymią szkodę wyrządził inny błąd: dawno temu inny autor niemieckojęzyczny, też napisał książkę, w której przekonywał, że czakry powinny być zabarwione na różne kolory. Czyli, ponieważ istnieje siedem podstawowych kolorów tęczy, siedem nut w muzyce, siedem czakr — Wszystkiego po siedem! — to znaczy, że każdej czakrze powinna odpowiadać konkretna nuta i odpowiedni kolor. Czakra anahata, jak się dowiadujemy, powinna być zielona...
I ten tragiczny błąd przyniósł ogromną szkodę wielkiej ilości ludzi, którzy zupełnie szczerze chcieli stać się lepszymi, a złapali się na takie kłamstwo!
[...] Musimy zrozumieć, że przecież w czakrze anahacie powinno się rodzić i rosnąć z niej — serce duchowe. Następnie serce duchowe powinno przeobrazić się, jakościowo, do stanu Ducha Świętego i Stwórcy.
Duch Święty, Stwórca — jakiego są koloru? Delikatnego biało-złocistego! (Juan Matus mówił o delikatnym bursztynowym kolorze).
A do czego się przyda zielone serce duchowe? Bóg przecież, wcale nie jest zielony! A kto, czy co jest zielone? — Żabki... Zielonym sercem duchowym możemy pretendować do połączenia się na przykład z kożuchem bagiennym. Ale w żaden sposób nie z Bogiem!
Wszystkie czakry powinny być doskonałe. Główną z nich jest czakra anahata. Prawidłowo rozwijać siebie (jako świadomość) pod względem jakościowym i ilościowym, możemy tylko poprzez serce duchowe! Innych możliwości nie ma!
Wszystkie czakry powinny być pod względem swojego stanu przybliżone do stanu Boga w aspekcie Stwórcy i Ducha Świętego. Najbardziej subtelną warstwą w całym wielowymiarowym Absolucie jest Stwórca. Powinniśmy dążyć do zanurzenia się w Niego sercem duchowym, potem będziemy mogli przyciągnąć tam pozostałe swoje, przedstawiające tam wartość struktury.
O czym teraz mówię? Przecież istnieją czakry (wiedzieli o nich, między innymi i przede wszystkim w Indiach). Istnieje pojęcie dan tienów (pracowali z nimi chińscy taoiści). Czakra anahata to środkowy dan tien. Istnieje także dan tien dolny „blok mocy” organizmu, składający się z trzech dolnych czakr. Są też trzy górne czakry, składające się na górny dan tien. Przy czym głównym dan tienem jest środkowy. A dwa pozostałe są pomocnicze. One też są potrzebne, one też spełniają określone funkcje. I właśnie wszystkimi dan tienami możemy zanurzyć się w Stwórcę, łącząc się z Nim! Jest sens o to walczyć, dla osiągnięcia takiego celu warto pracować nad sobą!Po to, by wszystkimi dan tienami zanurzyć się w Stwórcę, powinny być one doprowadzone do Jego stanu. Powtarzam, że Jego Światło jest delikatne biało-złociste. Czerwonymi, zielonymi i innymi czakrami „wciskać się” do Stwórcy nie ma sensu! Ludzie którzy zajmowali się kolorowaniem swoich czakr, o ile nie „odmyją się”, co jest bardzo trudne, pozbawili się możliwości osiągnięcia wysokich etapów na drodze samodoskonalenia duchowego! Jest to pułapka! Bardzo proszę wszystkich, by nie postępowali według tej szkodliwej tendencji i odstąpili od tych, którzy próbują narzucić takie błędne, szkodliwe pseudonaukowe trendy!
Przy okazji, ktoś może zapytać, wskazując na mnie: „A dlaczego on tu narzuca swój punkt widzenia: jakby tylko on jeden miał rację? Jakie ma on podstawy pretendować, aby właśnie jemu wierzyć?”
Otóż, naszemu zespołowi udało się przejść całą Drogę, doszliśmy do końca Drogi. Mimo, że zdajemy sobie sprawę, jak wiele jeszcze jest możliwości kontynuowania pracy nad sobą. Jednak przeszliśmy całą Drogę i dlatego bardzo wyraźnie widzimy te błędy, które popełniają inni poszukiwacze. Jeśli przeszedłeś całą Drogę, zbadałeś ją i nie ma ona już tajemnic — wtedy widzisz konkretne etapy tej Drogi i łatwo można wtedy rozróżniać prawidłowe i błędne próby innych ludzi, którzy wybierają się by przejść tę Drogę."

*Wła­di­mir An­to­now uro­dził się w 1946 ro­ku w Ro­sji w Sankt Pe­ters­bur­gu. Twórca wielu ksią­żek i fil­mów, które poświęcił  teo­lo­gii, prak­ty­ce i teo­rii roz­wo­ju du­cho­we­go; zostały one prze­tłu­ma­czo­ne na wie­le ję­zy­ków.

 

Każdego człowieka ,każdą żywą istotę a nawet przedmioty nieożywione otacza  tzw. Aura ,to właśnie energia którą wypromieniowujemy z Czakr ,tworząca wokół Nas Pole Energetyczne-Pole Duchowe.Doskonale widać to na słynnych fotografiach Siemiona Kirliana.

 

                     Aura wokół przedmiotu nieożywionego.

                kluczyk-www

 

                           Aura wokół żywego liścia.

Li_www-ok

 

                                      Aura wokół dłoni.

                     palce-www

 

                         Mocne zbliżenie Aury wokół palca.

Palec-www

 

Piękne ,prawda? Czym więcej się uczę ,tym bardziej zdaję sobie sprawę jak mało wiem o Naszym pięknym ,bogatym i wyjątkowym świecie . Dlatego warto się rozwijać i poznawać zarówno siebie samego jak i otaczający Nas niezwykły świat.

 

Każdy człowiek ,niezależnie od poziomu rozwoju ma 7 Głównych Czakr rozmieszczonych wzdłuż kręgosłupa i w mózgu. Każda z nich pokazuje Nasze życie od innej strony. Ta sama sytuacja życiowa doświadczana na różnych poziomach świadomości będzie postrzegana przez Nas zupełnie inaczej. Wyobraź sobie że Twój kręgosłup to 7-mio piętrowy budynek z windą w środku. Każda z czakr obrazuje poszczególne piętro, na których doświadczasz życia z innej perspektywy  .Dzieje się tak dlatego że kiedy wznosisz się po kolejnych piętrach świadomości ,Twoja możliwość postrzegania ulega rozszerzeniu.

To logiczne że na najniższym piętrze Twoje postrzeganie życia jest mocno ograniczone. Każde kolejne piętro poszerza Twoje postrzeganie samego siebie i świata zewnętrznego. Podążając do góry stajesz się coraz bardziej świadomy –otrzymujesz coraz więcej nowych i aktualnych informacji ,które nie były dostępne niżej. Podróżując  w wzwyż po kolejnych piętrach  będziesz widzieć  przez szyby swoich przekonań coraz więcej szczegółów . Niestety jeśli szyby są zabrudzone przez błędne przekonania –tzw. blokady energetyczne Twój widok będzie ograniczony.

czakry-kob-www                 

Nie ma wątpliwości ,że każdy człowiek ma funkcjonujące czakry . Wszystkie czakry działają ,jaka jest ich kondycja  ,to już inna kwestia. Ich działanie jest uzleżnione od Twojego poziomu rozwoju duchowego ,od tego co doświadczyłeś w przeszłości i mówie tu przede wszystkim o Twoich poprzednich wcieleniach . Musimy sobie zdać sprawę ,że czakry bezpośrednio wpływają na stan Naszej psychiki a co za tym idzie Naszego ciała .Są one połączone z układem gruczołów dokrewnych i ściśle kontrolują ich wydzielanie hormonalne ,a więc stan Naszego zdrowia zależy od stanu Naszych czakr. Jeżeli Czakry pracują prawidłowo czujemy się silni,zdrowi, optymistycznie nastawieni do życia i wypełnieni pozytywnymi uczuciami .

Spotkałam się z twierdzeniem zamknięcia czakr. Cóż ,jeśli ktoś ma chociaż jedną zamkniętą czakrę to znaczy że nie żyje :) Gdybyśmy zostali zamknięci całkowicie na przepływ Boskiej Życiodajnej Praenergii równałoby się to ze śmiercia ciała. Natomiast czakry mogą być zablokowane a ich możliwość pobierania i transformowania energii życiowej mocno ograniczona. Człowiek zablokowany błędnymi wzorcami życiowymi ma skurczone czakry przez które strumień Energii Życiowej płynie słabo i  wolno. To powoduje zaburzenia psychiczne co z kolei wywołuje dolegliwości fizyczne :złe samopoczucie ,brak energii ,lęki ,gniew ,frustracje ,bóle i wszelkie stany chorobowe.

I tu musisz wkroczyć do akcji  i być gotowym ,aby poprzez przyjrzenie się własnym przekonaniom zweryfikować ich prawdziwość i użyteczność, pozbywając się tych ,które tylko Ci przeszkadzają w dalszym  rozwoju. Przyglądając się naszemu życiu ,temu co do tej pory stworzyliśmy i znając zakres działania konkretnej czakry z łatwością odnajdziemy Nasze blokady.

Nasze blokady energetyczne to tak naprawdę ograniczenia powstałe w naszej psychice ,odłożone na później sprawy do przerobienia ,wszelkie traumatyczne wydarzenia ,którym nie byliśmy w stanie stawić czoła i zagrzebaliśmy je głęboko w podświadomości. Nie martw się czekają wytrwale ,aż dorośniemy i przyjrzymy im się z bliska ,jako już dorosłe i silne osoby. Myślisz ,że nadszedł już czas, żeby zmierzyć się z tymi cieniami w kącie Twojej psychiki? Zazwyczaj to starchy na lachy i pierzchną  przy pierwszych promieniach Światła Świadomości  a jesli nie to istnieje wiele  skutecznych narzędzi i technik ,które pozwolą Ci bezpiecznie posprzątać magazyn staroci ,jakim być może stała się Twoja podświadomość –Twój Umysł.

Z mojej strony jako mistrza Reiki możesz liczyć na realną pomoc poprzez wprowadzenie Cie w arkana starożytnej wiedzy Uzdrawiania Energetycznego na kursach Reiki jakie prowadze w Krakowie . Poprzez obserwację  i wiedzę stworzyłam rownież skuteczne Zabiegi Oczyszczania i Odblokowania Systemu Czakr , które wykonuję przy pomocy tej Uzdrwiającej Energii .Efekty są doprawdy głębokie i zaskakujące .

I tak jako doświadczony kosmetolog połączyłam głeboko energetyzujacy masaż całego ciała z zabiegiem Reiki. Poniewaz poprzez doświadczenie poznałam znaczenie prawidłowo działających Czakr wykonuję Rytuał Czakralny równie mocny jak Inicjacja przeprowadzana w Tradycyjnym Systemie Reiki ,podczas którego Twój System Energetyczny zostanie bezpiecznie Odblokowany ,gruntownie Oczyszczony  i Wzmocniony Energią Reiki. Po dalsze informację zapraszam do działu :Reiki -uzdrawianie praniczne.

Namaste

Lena Biel

AKTUALNE WARSZTATY

Cykl Warsztatów CZAKRY:

7 Poziomów Świadomości Duszy :

Czakra 3 Oka 13 WRZESNIA

Zapisy obowiązkowe 

     * * * 

Warsztaty Reiki 

     * * *

Sesje indywiualne  

Praca z Podświadomością  

Uzdrawianie dzieciństwa 

Zmiana błędnych przekonań

Life Coaching

zapraszam do działu

Praca z Podświadomością